East-Asia AGN Workshop 20174 - 6 December 2017 in Kagoshima, Japan

Credit: ESO/M. Kornmesser

List of Participants

2017 Dec 13

Name  (Affiliation)

Kazunori Akiyama  (NRAO / MIT Haystack Observatory)
Weihao Bian (Nanjing Normal U.)
Geoffrey Bower  (ASIAA)
Zhen-Yi Cai  (USTC/China)
Xinwu Cao  (Shanghai Astronomical Observatory)
Yu-Yen Chang  (ASIAA)
Xu Chen  (Shandong University, Weihai, China)
Xiaoyang Chen  (Tohoku University)
Liang Chen  (Shanghai Astronomical Observatory)
Huaqing Cheng  (NAOC)
Liming Dou  (Guangzhou University)
Pu Du  (Institute of High Energy Physics, CAS)
Daniel Espada  (NAOJ)
Junhui Fan  (Guangzhou University)
Jun Fukue  (Osaka Kyoiku University)
Ryosuke Fukushige  (Kagoshima University)
Qiusheng Gu  (Nanjing University)
Minfeng Gu  (Shanghai Astronomical Observatory)
Difu Guo  (Shandong University, Weihai, China)
Kazuhiro Hada  (Mizusawa VLBI Observatory/NAOJ)
Jingmeng Hao  (Guangzhou University)
Wanqiu He  (Tohoku university)
Luis Ho  (KIAA/PKU)
Jeffrey Hodgson  (KASI)
Shao Ming Hu  (Shandong University, Weihai)
Zhiying Huo  (NAOC, China)
Hiroshi Imai (Kagoshima University)
Daisuke Itoh  (Shinshu University)
Takuma Izumi  (NAOJ)
Yunguo Jiang  (Shandong University, Weihai)
Daeun Kang  (Astronomy Program, Department of Physics and Astronomy, Seoul National University)
Takeru Kawaguchi  (Kagoshima University)
Taiki Kawamuro  (NAOJ)
Yongjung Kim  (Seoul National University)
Joonho Kim  (Seoul National University)
Yuki Kimura  (Tohoku University)
Mitsuru Kokubo  (Tohoku University)
Yuki Kudoh  (Kagoshima University)
Taeseok Lee  (Seoul National University)
Shuangliang Li  (Shanghai Astronomical Observatory, China)
Kai Li  (Shandong University, Weihai, China)
Ming-Yi Lin  (KIAA)
Heyang Liu (NAOC)
Nanyao Lu  (NAOC)
Rongxin Luo  (Seoul National University)
Bin Luo  (Nanjing University)
Yoshiki Matsuoka  (Ehime University)
Kenta Matsuoka  (University of Florence)
Shin Mineshige (Kyoto University)
Rie Miura, E.  (NAOJ)
Guobin Mou  (USTC/China)
Tohru Nagao  (Ehime Univ.)
Mana Niida  (Ehime University)
Yusuke Nitta  (Ehime University)
Akatoki Noboriguchi  (Ehime university)
Mariko Nomura  (Keio University)
Saeko Oda  (Kyoto university)
Junghwan Oh  (Seoul National University)
Kyuseok Oh (Kyoto University)
Ken Ohsuga  (NAOJ)
Kyoko Onishi  (Ehime University)
Masafusa Onoue  (Sokendai/NAOJ)
Xingting Pu  (Nanjing Forestry University)
Tamara Rahimi (Kyoto University)
Maho Sato  (Tohoku Univ.)
Satoko Sawada-Satoh  (Kagoshima Univ.)
Andreas Schulze  (NAOJ)
Jinyi Shangguan  (KIAA, Peking University)
Yong Shi  (Nanjing University)
Jaejin Shin  (Seoul National University)
Hikari Shirakata  (Hokkaido University (JAPAN))
Yuji Shirasaki  (NAOJ)
Hamamura Souta  (Kagoshima University)
Mouyuan Sun  (University of Science and Technology of China)
Yoon Chan Taak  (Seoul National University)
NAO TAKEDA  (Osaka kyoiku University)
Ji-Jia Tang  (ASIAA/NTU)
Yoshiaki Taniguchi  (The Open University of Japan)
Ataru Tanikawa  (The University of Tokyo)
Atsushi Tanimoto  (Kyoto University)
Koki Terao  (Ehime University)
Yoshiki Toba  (ASIAA)
Sascha Trippe  (Seoul National University)
Yoshihiro Ueda  (Kyoto university)
Masayuki Umemura  (Center for Computational Sciences, University of Tsukuba)
Kenichi Wada  (Kagoshima University)
Kiyoaki Wajima  (Korea Astronomy and Space Science Institute)
Sofia Wallstrom  (ASIAA)
Wei-Hao Wang  (ASIAA)
Junfeng Wang  (Xiamen University, China)
Jian-Min Wang  (Institute of High Energy Physics)
Jong-Hak Woo  (Seoul National University)
Xue-Bing Wu  (Peking University)
Yanxia Xie  (KIAA-PKU)
Jun Xu  (University of Science and Technology of China)
Satoshi Yamada  (Kyoto University)
Takuji Yamashita  (Ehime University)
Yang Yang  (Shanghai Astronomical Observatory)
Hui Yang  (National Astronomical Observatories, CAS)
Su Yao  (KIAA)
Qian-Qing Yin  (Institute of High Energy Physics)
Kensuke Yonekura  (Kagoshima university)
Yongmin Yoon  (Seoul National University)
Yuhai Yuan  (Guangzhou University)
Haojing Zhang  (Yunnan Normal University, Faculty of Physics & Electronic Information Technology, Department of Physics)
Dongyao ZHAO  (KIAA, Peking University)
Mingyang Zhuang  (The Kavli Institute for Astronomy and Astrophysics at Peking University)